Kariéra

Ak máte potrebné vzdelanie, školenia alebo certifikáty a hľadáte si prácu s technickým zameraním (zvárač, elektrikár, stavbár, montér a podobne), neváhajte nás kontaktovať. Pomôžeme vám nájsť zamestnanie, v ktorom budete spokojný a spravodlivo ohodnotený.

 

Základné informácie

 

  • Živnosť musí byť aktívne otvorená minimálne 2 mesiace, aby vám sociálny úrad vystavil dokument A1.
  • Potrebná je prax v odvetví, o ktoré máte záujem.
  • Vlastné náradie záleží od odvetvia a zakázky.
  • Najneskôr do mesiaca vybaviť a odovzdať oslobodenie od zrážkovej dane v stavebníctve, tzv. Freistellungsbescheinigung.

Freistellungsbescheinigung je oslobodenie od stavebnej zrážkovej dane. Toto potvrdenie potrebuje každý živnostník, ktorý chce na území Nemecka vykonávať stavebnú činnosť, resp. činnosti spojené so zhotovením stavby a chce dostávať 100% svojich zárobkov. Ak toto potvrdenie nemáte, objednávateľ vašej služby je zo zákona povinný strhnúť vám 15% z každej faktúry. Toto potvrdenie potrebujú nielen živnostníci, teda SZČO v Nemecku, ale aj s.r.o. a firmy, ktoré využívajú subdodávateľov.

S vybavením dokumentu Freistellungsbescheinigung vám radi pomôžeme!